Anabilim dalını seçiniz
Adli Tıp Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya mezunları, Eğitim Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunları ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen Lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Adli Bilimler’de Yüksek Lisans, Tababet Uzmanlık tüzüğüne göre patoloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık derecesi alanlar ile Anabilim dalı kurulunca ugun görülen Yüksek Lisans ve Tıp’ta uzmanlık derecesine sahip olanlar kabul edilir.
Kredi:
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR: Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kabul edilir.
Kredi:
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR: T.C. Vatandaşı olmak, Dişhekimliği fakültesi mezunu olmak
Kredi:
Anatomi Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Biyoloji, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ile Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Anatomi’de Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Anatomi dalında uzmanlık derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
Kredi:
Beden Eğitimi ve Spor Ön Koşul YL: Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yönetimi Bölümü ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalından Yüksek Lisans yapmış olanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
Kredi:
Biyofizik Ön Koşul YL: Fizik, Müh., Tıp, ve Anabilim dalının kabul edeceği diğerleri.
Ön Koşul DR: Biyofizik M.Sc. dereceliler, Tıp ve Anabilim Dalının kabul edeceği diğerleri.
Kredi:
Biyoistatistik Ön Koşul YL: Fen Fakültesi İstatistik, Matematik, Biyoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Lisans mezunları ile diğer en az 4 yıllık yüksek okul veya fakülte mezunlarından biyoistatistik eğitimine uygun yeterliğe sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Biyoistatistik veya istatistik yüksek lisans mezunları kabul edilir.
Kredi:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR:
Kredi:
Ebelik Ön Koşul YL: T.C vatandaşı olmak. Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunan,lisans diplomasına sahip adaylar kabul edilecektir.
Ön Koşul DR:
Kredi:
Fizyoloji Ön Koşul YL: Fakülte mezunlarının yüksek lisansa başvurmadan önce Tıp Fakültesi Lisans eğitiminden en az 3 farklı dersi almış olması gereklidir.
Ön Koşul DR: Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Tababet uzmanlık tüzüğüne göre fizyoloji dallarında uzmanlık derecesi alanlar ile Anabilim dalı Kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
Kredi:
Halk Sağlığı Ön Koşul YL: Tıp Fakültesi mezunları ile Anabilim Dalı Kurulu’nca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Tıp Fakültesi mezunları ile Anabilim Dalı Kurulu’nca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Kredi:
Hemşirelik Ön Koşul YL: Hemşirelik yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak
Ön Koşul DR: Hemşirelik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Kredi:
Histoloji ve Embriyoloji Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen Lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR: Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapanlar, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olanlar, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık Derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen adaylar kabul edileceklerdir.
Kredi:
İç Hastalıkları Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR:
Kredi:
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Fizik bölümü ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR:
Kredi:
Medikal Fizik Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR:
Kredi:
Ortodonti Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR:
Kredi:
Parazitoloji Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Biyoloji ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen Lisans diplomasına
Ön Koşul DR: Parazitoloji’de Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Parazitoloji ve Mikrobiyoloji dallarında uzmanlık derecesi alanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
Kredi:
Pedodonti Ön Koşul YL: 1. T.C. Vatandaşı olmak
Ön Koşul DR:
Kredi:
Periodontoloji Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR: T.C. Vatandaşı olmak
Kredi:
Protetik ve Diş Tedavisi Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR:
Kredi:
Radyasyon Onkolojisi Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Fizik ile Anabilim Dalı Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilir.
Ön Koşul DR:
Kredi:
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Ön Koşul YL:
Ön Koşul DR: T.C. Vatandaşı olmak, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Kredi:
Tıbbi Biyokimya Ön Koşul YL: Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Biyokimya, Fen Fakültesi Kimya ve Eczacılık Fakültesi Mezunları
Ön Koşul DR:
Kredi:
Tıbbi Biyoloji Ön Koşul YL: Biyoloji, Tıp, Veteriner veya eşdeğeri fakülte mezunları
Ön Koşul DR: Tıbbi Biyoloji ve Genetikte yüksek lisans dereceliler, Tıp mezunları ve Anabilim Dalı tarafından kabul edilen diğerleri
Kredi:
Tıbbi Farmakoloji Ön Koşul YL: Biyoloji, Kimya, Eczacılık Lisans diplomasına sahip olanlar Farmakoloji Akademik kurulu kararıyla kabul edilebilir.
Ön Koşul DR: Farmakolojide Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi mezunları ve Tababet Uzmanlık tüzüğüne göre herhangi bir uzmanlık derecesi alanlar kabul edilebilir.
Kredi:
Tıbbi Mikrobiyoloji Ön Koşul YL: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların Lisans mezunu olmak
Ön Koşul DR: Tıp,Veteriner ve Diş Fakülteleri mezunu ve, Mikrobiyoloji de Yüksek Lisans yapmış olmak
Kredi:
Tıp Tarihi ve Etik Ön Koşul YL: Sağlıkla, felsefeyle, tarihle,hukukla,siyasetle,doğa bilimleriyle ya da toplum-insan bilimleriyle ilgili bir alanda lisans eğitim almış olmak
Ön Koşul DR: Tıp doktoru ya da diş hekimi olmak ya da sağlıkla, felsefeyle, tarihle, hukukla,siyasetle,doğa bilimleriyle,toplum-insan bilimleriyle ilgili alanlarda lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olmak.
Kredi: